TARIEWE VIR 2014/15
(BTW ingesluit)

TARIEWE SLUIT NIE R390 AFFILIASIE FOOIE OF DIE R200 KAARTFOOI IN NIE.
PRICES DOES NOT INCLUDE R390 AFFILIATION FEES OR THE R200 CARD FEES.
FULL MEMBERSHIP
VOLLID
R1705.00
LADIES MEMBERS (IF HER HUSBAND IS A MEMBER )
DAMESLEDE (INDIEN HAAR MAN ‘N LID IS)
R 605.00
FULL LADIES MEMBER
VOL DAMESLID
R1015.00
JUNIOR MEMBER
JUNIOR LIDMAATSKAP
R 415.00
COUNTRY MEMBER
BUITELID LID
(Enige persoon wat buite Heidelberg Woon)
(For Persons living outside Heidelberg)

R 825.00
PENSIONER MEMBER
PENSIONARISLID
R 605.00
CORPORATIVE (Business)
KORPORATIEWE LID (Besigheid)
R5500.00
SOCIAL MEMBER
SOSIALE LID
R 250.00
STAATSDIENDE LID
R 825.00
NEEM KENNIS DAT DT-ORDER STELSEL BESKIKBAAR IS.
TAKE NOTE - DT-ORDER SYSTEM IS AVAILABLE
Alle lede moet affiliasie en kaart betaal behalwe sosiale lede